Techniek

De rol van techniek

Tafeltennis is net zoals andere racketsporten een technisch moeilijke sport. Het vergt veel tijd om je bepaalde technische principes eigen te maken. Die tijd ontbreekt normaliter in het onderwijs. Het aantal lessen of lesdelen dat er in het totale vakwerkplan voor racketsporten in het algemeen en tafeltennis in het bijzonder staat ingeruimd, is ontoereikend om techniek vergaand aan te leren. Dit staat nog los van het feit dat veel leerlingen weinig ge√Įnteresseerd zijn in technische aanwijzingen en vaak meer interesse hebben in spelen dan in oefenen.

Eindeloos hameren op techniek kan en moet dus ook niet het doel zijn van de lessen op school. Wat ons inziens wel het doel moet zijn, is het aanbieden van allerlei spelvormen die kinderen zo uitdagen dat ze tafeltennis leuk gaan vinden, zodat zij het zelf na schooltijd vaker willen gaan spelen in (on)georganiseerd verband. Dit wil overigens niet zeggen dat techniek geen aandacht moet krijgen. Integendeel. Bepaalde technische aanwijzingen kunnen prima helpen spelproblemen op te lossen.

Anders geformuleerd; techniek moet gezien worden als middel en niet als doel op zich.

Ondanks dit uitgangspunt wordt er op deze site ook gedetailleerde aandacht besteed aan de verschillende slagtechnieken. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar is het zeker niet. Een docent zal het inzicht in de technieken immers wel nodig hebben. Juist als het gaat om kinderen met zo min mogelijk technische balast zoveel mogelijk te laten spelen, is inzicht voor de docent in de bewegingen cruciaal. Hij zal immers constant de afweging moeten maken welke technische aanwijzing nu wel en welke nu niet bijdragen aan het snel leren oplossen van een spelprobleem. M.a.w. is het spelprobleem alleen maar met een technisch aanwijzing op te lossen?

Voorbeeld

Een veel gebruikte greep bij tafeltennis is de “klassieke greep”.

tafeltennisgreep

Daarbij wordt het batje hoog vastgepakt, dus dicht tegen het blad aan en wordt alleen de wijsvinger op het blad van het batje gelegd. De andere vingers zitten om de steel heen. Het aanleren van die greep kost vooral tijd en energie van de docent, indien de kinderen gewend zijn om meer vingers op het blad te leggen. Vaak worden er 2, 3, of zelfs 4 vingers op het blad van het batje geplaatst. Voor het aanleren van tafeltennis in schoolsituaties, adviseren wij dat te accepteren, omdat er maar weinig tijd is om in groepen van 30 dat individueel te corrigeren. Het laten spelen met de eigen greep geeft een kind vaak sneller controle over het batje i.r.t. de aankomende bal (anders gezegd; de oog- handcoördinatie is eenvoudiger) en dus zal dat kind eerder in staat zijn om op die manier een spelletje te spelen. Voor de lange termijn wel een greep met beperkingen, maar voor het onderwijs wel bruikbaar om snel te komen tot spel.

Op de pagina visie wordt verder toegelicht hoe er vanuit spel(letjes) kan worden gewerkt en welke rol de techniek daarin kan spelen.

Direct aan de slag