Regels

Bij het kiezen van (spel)regels voor een wedstrijdje tafeltennis, kunnen en moeten er keuzes gemaakt worden vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal willen we er hier kort bespreken.

Keuzen van regels m.b.t. het spel

Niet alle (officiële) regels (zie samenvatting spelregels tafeltennis) zijn nodig om te komen tot een eerlijk spel. De gekozen spelregels zullen enerzijds sturend moeten zijn om het spelletje op een bepaald niveau te kunnen spelen. Voorbeeld: als kinderen moeite hebben om de rally op gang te brengen, dan is de regel dat je de bal niet boven de tafel mag opslaan overbodig.

Anderzijds kunnen spelregels sturend zijn naar een beoogd (spel)doel toe. Vanuit dat oogpunt is het goed om te realiseren dat er soms ook extra, dus niet officiële regels geïntroduceerd kunnen worden, die sturend zijn naar bijvoorbeeld het lesdoel toe. Voorbeeld als er gespeeld wordt met elkaar; Er wordt geteld hoe vaak het goed lukt om de bal over te spelen. In een les heeft het spelen van de bal met backspin centraal gestaan. De regel alleen de ballen tellen die met een schuifslag worden gespeeld, kan dan sturend zijn naar het beoogde lesdoel toe.

Voorbeeld als er gespeeld wordt tegen elkaar; Het doel van de les was het leren scoren d.m.v. de smash. Het toekennen van dubbele punten als er met een smash wordt gescoord, kan er toe leiden dat kinderen meer smashes gaan spelen waardoor hetgeen centraal stond in de les vaker wordt toegepast tijdens het spel.

Keuzen van regels m.b.t. de veiligheid

Deze regels zullen vooral gekozen worden in relatie tot de beschikbare ruimte c.q. het gekozen arrangement. Ter illustratie; als er in schoolsituaties wordt gewerkt in (met) meerdere vakken/tafels met verschillende onderdelen, dan is het verstandig om duidelijke regels af te spreken (of maatregelen nemen) over de situatie waarbij een bal in een ander vak terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de tafeltennistafel borgen aan de onderkant
  • stoppen met spelen als er een andere bal op je tafel komt
  • niet op de tafeltennistafel leunen of tegen aan springen
  • …… .

Keuzen van regels m.b.t. zelfstandig werken, zelfstandig leren of zelfverantwoordelijk leren

Daarnaast is de (sociale) context waarbinnen de les gegeven moet worden waarschijnlijk sterk sturend naar de keuze van het aantal en de soort (spel)regels.
Voorbeeld zelfstandig werken: de leerlingen bepalen onderling de spelregels –>Tot hoeveel punten spelen we?
Voorbeeld zelfstandig leren: de leerlingen denken na over het moeilijker maken of makkelijker maken, zodat een praktisch probleem opgelost wordt –>De betere speler moet alles over een verhoogde lijn spelen en de mindere speler, mag er ook onderdoor.
Voorbeeld zelfverantwoordelijk leren: de leerlingen bepalen mede de leerdoelen, worden betrokken bij de evaluatie en denken na over het eigen functioneren.

Keuzen van regels over de omgang met het materiaal

Regels m.b.t. batjes
Tafeltennisbadjes, zelfs de speciale schoolvarianten, zijn niet erg duurzaam. Vaak laten de rubbers al snel los bij het per ongeluk laten vallen of bij het opruimen. De levensduur kan omhoog door het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van de badjes en balletjes. Wat mag er wel mee en wat niet?

Dit tafeltennisbatje is weerbestendig en stootvast. De rubbers zijn goed bevestigd en laten niet los. De kwaliteit van het batje blijft behouden als het eens valt, buiten zou blijven liggen of onzorgvuldig wordt opgeruimd. 

Regels m.b.t. balletjes
Balletjes gaan snel stuk. Het maken van een aantal afspraken over de omgang, kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Voorbeelden zijn:

  • per tweetal 1 balletje, zodat er niet te veel balletjes op de grond liggen waarop je zou kunnen gaan staan
  • schop niet tegen de balletjes, ook niet terug naar een ander veld
Direct aan de slag