Tafeltennis

Tafeltennis is binnen de Nederlandse
bewegingscultuureen populaire “life-time” sport. We
spreken van “life-time”, omdat het bij uitstek een
sport is die zowel op zeer jonge leeftijd (bijvoorbeeld
Table Stars, Babyping vanaf  4 jarige leeftijd), als op
hogere leeftijd kan worden gespeeld. Doordat het
materiaal licht en dus vrij makkelijk hanteerbaar is,
is men snel in staat om individueel dan wel met een
medespeler een rally op gang te houden.

De Nederlandse Tafeltennis Bond heeft ca. 25.000
leden in georganiseerd verband. Daarbuiten wordt
er veel ongeorganiseerd gespeeld op bijvoorbeeld de
camping, school(pleinen) en in de huiskamers.

Ook in het onderwijs heeft tafeltennis in
vakwerkplannen een plaats gekregen en is het een
racketsport die vaak op scholen, al dan niet
georganiseerd, wordt aangeboden. Bij het
voorbereiden van lessen kan de informatie op
deze site een informatiebron zijn. Naast informatie
over regels en technieken worden er allerlei
onderwerpen belicht dievan toepassing zijn op het
geven van lessen.
Te denken valt aan arrangementen bij tafeltennis,
organisatievormen bij tafeltennisdifferentiatie bij
tafeltennis
, methodische principes bij tafeltennis en
leerlingrollen in racketspellessen.

Hoewel er op deze site lessen (die gegeven worden
aan HALO studenten) zijn terug te vinden, worden
er verder geen kant en klare lessen aangeboden.
Voor de verschillende doelgroepen binnen
het onderwijs zullen door de leraar zelf lessen
moeten worden samengesteld.

Lessen H1 blok 1

Direct aan de slag