Rol bonden

Welke rollen vervullen de verschillende racketsportbonden naar het onderwijs toe?

Vanuit de verschillende racketsportbonden worden allerlei initiatieven genomen om hun sport te promoten via het onderwijs. Dat past uitstekend binnen de maatschappelijke tendens om onderwijs en sport dichter bij elkaar te brengen en via allerlei initiatieven zoals B.O.S.-projecten (Buurt, Onderwijs en Sport) in samenwerkingsverbanden elkaar te versterken en te ondersteunen. De verschillende bonden hebben ieder zo hun eigen aanpak om dit te doen. Dit varieert van het (gratis) uitlenen van materialen, het verschaffen van allerlei ideeën voor lesseninhouden tot het geven van clinics aan toe. Hieronder vindt u een korte opsomming van wat de verschillende bonden zoal voor u in het onderwijs kunnen betekenen. Via de verschillende websites krijgt u meer gedetailleerde informatie.

Koninklijk Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.)

De tennisbond leent al jarenlang allerlei (aangepaste) materialen uit waarmee u op school de kinderen kennis kunt laten maken met tennis. Het enige wat u ervoor moet doen is het materialenpakket tijdig reserveren en af halen. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Via de volgende link komt u bij de gegevens die nodig zijn om e.e.a. te reserveren.

http://www.knltb.nl/over-tennis/over-schooltennis

Zie voor lesgeven ook:
http://www.knltb.nl/over-tennis/over-schooltennis/schooltennis-lessen-groep-34/

Nederlandse Badminton Bond (N.B.B.)

De badmintonbond werkt met badmintonconsulenten die een brug kunnen slaan tussen verenigingen en scholen. Vanuit de verenging kunnen er dan bijvoorbeeld kennismakingslessen worden georganiseerd. Ook kunt u leenrackets aan te vragen door een e-mail te sturen naar: info@badminton.nl Op de website van de N.B.B. kunt u de gegevens vinden van de badmintonconsulenten in uw regio. www.badminton.nl > jeugd > school > deskundig advies Daar kunt u overigens ook in de badmintonshop via promotie / geschenken allerlei brochures bestellen met bijvoorbeeld les ideeën voor badminton op de basisschool, bad -mini -ton e.d.

Contactgegevens: Bezoekadres Gelderlandhaven 5 3433 PG Nieuwegein Industrieterrein de Wiers Postadres: Postbus 2070 3430 CJ Nieuwegein Telefoon: 030 – 6084150 Telefax: 030 – 6040811 E-mail: info@badminton.nl

Nederlandse Tafeltennisbond (N.T.T.B.)

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft een aantal initiatieven ontplooid waarmee meer onder de aandacht moet worden gebracht. Zo heeft de bond o.l.v. oud tafeltennistopper Bettine Vriesekoop een project opgestart waarmee wordt geprobeerd om vooral op scholen de sport meer te promoten. Op de site www.iplaypingpong.nl/ vindt u meer gegevens over e.e.a. Ook zijn er leskaarten ontwikkeld, worden er schooltoernooien georganiseerd etc. Via de site van de N.T.T.B. komt u bij de verschillende initiatieven die er zijn ontwikkeld. www.nttb.nl > Verenigingsdesk > Ledenwerving

Postadres Bondsbureau NTTB Postbus 600 2700 MD Zoetermeer E-mail: bondsbureau@nttb.nl Telefax 079-343 81 50 Bezoekadres Bondsbureau NTTB Van der Hagenstraat 20 2722 NT Zoetermeer

Squash Bond Nederland (S.B.N.)

De squashbond heeft een aantal brochures ontwikkeld, waaronder “Minisquash”.
Contactgegevens: Postadres Squash Bond Nederland Postbus 711 2700 AS ZOETERMEER Telefoon: 079-3615400 Telefax: 079-3615395 Email: info@squashbond.nl Bezoekadres Scheglaan 12 2718 KZ ZOETERMEER

Direct aan de slag