Competentie toets

Om te beoordelen of studenten startbekwaam zijn voor het geven van racketspel-lessen in het onderwijs, is gekozen voor een praktijkgerichte opdracht.

Naast de opgedane ervaring in de lessen op de HALO, zal vooral door verdieping middels specifieke literatuur, internetsites (zoals haloracketspelen.hhs.nl) een lessenserie moeten worden ontwikkeld voor een doelgroep binnen het onderwijs in een van de racketspelen. Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de lessen vormt daarbij een belangrijk gedeelte van de competentietoets. Daarnaast is het legitimering van de gemaakte keuzen een belangrijk onderdeel van de toets.

Hier volgen een paar opmerkingen en tips die de kans op het succesvol afsluiten van deze toets kunnen vergroten:

  • Lees eerst de hele STUDIEWIJZER-Competentietoets-Racketspel goed door.
  • Gebruik het INVULDOCUMENT-Competentietoets-Racketspelen, het is de leidraad met een logische volgordelijkheid en is tevens het document wat ingeleverd moet worden.
  • De competentietoets bestaat uit twee delen. Je kunt pas starten met het tweede deel, wanneer je een “voldoende” beoordeling hebt gekregen voor het eerste deel. Voor het inleveren van beide delen gelden deadlines. De data staan vermeld in het document ‘Studiewijzer Competentietoets Racketspelen’

Leer van onze meest voorkomende feedback aan studenten over de competentietoetsen racketspel!!

Leg de meest voorkomende feedback naast je al gemaakte deel 1, controleer het, pas indien nodig aan en lever het daarna pas in. Het vergroot de kans op een voldoende aanzienlijk! Klik hier voor het document ‘meest voorkomende feedback over competentietoets racketspel’.

Het voornaamste doel van de racketspeldocenten is om studenten een goed beeld te laten vormen van begrippen die van cruciaal belang zijn bij de overdracht (of aanbod) van racketspel-competenties aan leerlingen in het onderwijs.
Het verdient daarom aanbeveling om in de lerarenopleiding speciale aandacht te besteden aan typische fouten en misconcepties die het succesvol uitvoeren van deze competentietoets in de war kan sturen.

Een misconcept (of pre-concept) ontstaat als een uitgewerkt voorbeeld van de docent nieuwe informatie is die niet strookt met de intuïtie van een student. Deze intuïtieve (al bestaande) denkbeelden waarmee studenten beginnen aan een leertraject komen voort uit pogingen om verschijnselen te begrijpen zonder nog in aanraking te zijn gekomen met lesgeven aan leerlingen die de juiste concepten moeten leren. Misconcepten worden daarom ook wel preconcepten genoemd.

Een voorbeeld:
Een veelvuldig voorkomend misconcept (of pre-concept) in de competentietoets is: “Het aanleren van de juiste greep!”

Een aanpassing in de greep geeft voornamelijk een enorme niveau-daling. Het is dus niet belangrijk dat leerlingen de juiste greep onder de knie krijgen (veel studenten denk van wel!). Je zult leerlingen moeten leren om zo handig mogelijk te worden met de greep die ze uiteindelijk zelf gekozen hebben. Je kan dit onbekende concept pas ervaren als je veelvuldig de greep bij leerlingen hebt aangepast en gezien hebt dat ze door een greep-aanpassing minder goed gingen spelen.

Misconcepties kunnen het opdoen van nieuwe kennis (of ontwikkelen van effectievere mentale modellen) sterk in de weg staan. Bovendien zijn misconcepten moeilijk te veranderen: afleren is altijd moeilijker dan aanleren.
Om deze reden geven wij je in dit document een overzicht van de meest voorkomende kritieken en opmerkingen die wij bij het (al jarenlange) nakijken van competentietoetsen racketspel plaatsen als feedback.

Doe er je voordeel mee! M.a.w. je kan leren van de fouten van een ander!

Enkele handige downloads voor het maken van de competentietoets racketspelen:

 

Direct aan de slag