Smash

Voorbereidingsfase

Beginsituatie
Uitgangshouding – Actief; voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, knieen van het slot, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.
Uitgangspositie – Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).
Greep
– Shake hands; racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat.
– Racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengde (teken in foto, voor/boven).
– Ontspannen vasthouden, vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip.
Slagvoorbereiding
1e lichaamsdraaiing -Schouder -as draait in (minimaal dwars op het net) om zijwaarts te komen.

Voetenwerk
– Opendraaien door rechtervoet weg te zetten naar achter, zodat er zijwaarts naar achter kan worden bewogen (kruispassen).
– Het gewicht rust tijdens de achterzwaai op het achterste (rechter) been.

Armactie
Racket wordt via kortste weg naar hoog achter gebracht en hangt aan einde van de slagvoorbereiding ca. loodrecht achter de rug.
Balansarm
Wijst voor opwaarts, waarbij de voorste schouder is hoger dan de achterste.

Hoofdfase

Raakzone
Armactie
Zeer explosieve werpachtige beweging, waarbij de elleboog omhoog komt, de slagarm wordt gestrekt en de onderarm proneert. Pols is ontspannen voor maximale versnelling.Raakpunt
– Met een gestrekte arm zo hoog mogelijk
– Duidelijk voor de slagschouder / het lichaam
– Met een licht gesloten racketblad.


2e lichaamsdraaiing
Van zijwaarts ingedraaid naar meer frontaal.
Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht duidelijk verplaatst van het achterste (rechter) naar het voorste been.

Eindfase

Einde van de slag
Racketstand
Racket eindigt voor en aan de linkerzijde van het lichaam.Balans
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been door naar voren.


Herstel
Doorstappen met het achterste been start in hoofdfase en is de eerste actie in het snel herstellen terug naar voren richting van de basis.

Direct aan de slag