Short Service (fh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie
Uitgangshouding – Linker voet voor, rechts achter: de voorste voet wijst in de richting van het net, de achterste voet staat min of meer dwars.


Uitgangspositie
– Ca. 1 meter van de servicelijn naast de middenlijn in het enkelspel en meer naar voren tegen de servicelijn aan in het dubbelspel.
Greep
– Shake hands; racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat.
– Racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaar verlengde (teken in foto, voor/boven).
– Ontspannen vasthouden,vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip


Slagvoorbereiding
1e lichaamsdraaiing
Schouder -as dwars op het net.


Voetenwerk
Het gewicht start wat meer op de achterste voet.

Armactie
Beginners; gebogen arm opzij van lichaam (minder camouflage) met gefixeerde gewrichten.
Gevorderd: aan het eind van de achterzwaai wijst het racket naar achter, is de arm gebogen en licht geproneerd (dit is al gebeurd voordat de slagbeweging begint!).

Balansarm
– Houd de shuttle vast aan het dopje voor het lichaam tussen buik – en borsthoogte.
– Laat de shuttle vallen vlak voor het raken van de shuttle

Hoofdfase

Raakzone
Armactie
– Beginners; met een gebogen arm (gecamoufleerd) meer duwen dan zwaaien.
– Gevorderd; meer zwaai onderlangs ter camouflage, maar geen versnelling zoals bij lobservice.Raakpunt
Voor het voorste been, onder de heup en boven de knie op licht zijwaartse afstand van het lichaam met een open blad dat onder de slaghand moet zijn op moment van raken.

2e lichaamsdraaiing
Van zijwaarts ingedraaid naar meer frontaal door draaiing om lengte -as.

Gewichtsoverdracht
– Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van de achterste naar het voorste been.
– Voeten moeten contact houden met de grond, totdat de shuttle is geraakt.

Eindfase

Einde van de slag
Racketstand
Racket zwaait enigszins, maar weinig uit in de richting waar de shuttle heen werd gespeeld om vervolgens snel de uitgangshouding in te nemen.BalansTijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been door naar voren.

Herstel
Terugstappen naar de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn) of doorstappen naar het net (dubbelspel).

Direct aan de slag