Netdrop (fh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie
Uitgangshouding
Voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, knieen, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.
Uitgangspositie
Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).
Greep
– Shakehandsgreep; racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat.
– Racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengde.
– Ontspannen vasthouden, vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip
1e lichaamsdraaiing
Schouderas draait enigszins in t.o.v. het net doordat rechterbeen instapt naar voren.
Voetenwerk
Meestal in 2 passen waarbij het rechterbeen ver uitstapt naar voren om het gewicht op te vangen.
Armactie
Racket wordt via de kortste weg naar schuin / hoog / voor gebracht in de richting van de shuttle.
Balansarm
Helpt balans te bewaren door tegengesteld (achterwaarts) te bewegen aan de slagarm

Hoofdfase

Raakzone
Armactie
Zo min mogelijk.
De shuttle laten kaatsen op het racket.
Raakpunt
Zo hoog mogelijk in de buurt van de netband.
Voor het lichaam met een gestrekte arm.
Met een volledig (horizontaal) geopend blad.
2e lichaamsdraaiing
Blijft enigszins ingedraaid zoals in voorbereidingsfase.
Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van het achterste naar het voorste been.
Achterste been sleept soms wat mee over de vloer bij shuttles die verder af moet worden geraakt.

Eindfase

Einde van de slag
Racketstand
Racket eindigt voor het lichaam, geen uitzwaai door het ontbreken van racketsnelheid.
Balans
Door het voorste been goed te buigen wordt gewichtsverplaatsing opgevangen en de balans bewaard.
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been (soms) door naar voren.
Herstel
Afzetten met het rechterbeen en in 2 of 3 stappen terug naar de basis om weer in de uitgangshouding terug te komen.

Direct aan de slag