Netdrop (bh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie
Uitgangshouding
Voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, door de knieen, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.
Uitgangspositie
Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).
Greep
Backhandgreep, de duim wordt achter het racket geplaatst (brede kant van grip), of
– Shakehands greep; racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat.
– Racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengde.
– Ontspannen vasthouden, vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip.
1e lichaamsdraaiing
Schouderas draait dwars t.o.v. het net doordat rechterbeen instapt naar voren.
Voetenwerk
Meestal in 2 passen waarbij het rechterbeen ver uitstapt naar voren om het gewicht op te vangen.
Armactie
Arm proneert en het racket wordt via de kortste weg naar schuin / hoog / voor gebracht in de richting van de shuttle.
Balansarm
Helpt balans te bewaren door tegengesteld (achterwaarts) te bewegen aan de slagarm.

Hoofdfase

Raakzone
Armactie
Zo min mogelijk zwaai. De shuttle laten kaatsen op het racket.
Raakpunt
Zo hoog mogelijk in de buurt van de netband.
Voor het lichaam met een gestrekte arm (nagels naar de grond).
Met een volledig (horizon) geopend blad.
2e lichaamsdraaiing
Blijft ingedraaid zoals in voorbereidingsfase.
Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van het achterste naar het voorste been.
Achterste been sleept soms wat mee over de vloer bij shuttles die verder af moet worden geraakt.

Eindfase

Einde van de slag
Racketstand
Racket eindigt voor het lichaam, geen uitzwaai door het ontbreken van racketsnelheid.
Balans
Door het voorste been goed te buigen wordt gewichtsverplaatsing opgevangen en de balans bewaard.
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been (soms) door naar voren.
Herstel
Afzetten met het rechterbeen en in 2 of 3 stappen terug naar de basis om weer in de uitgangshouding terug te komen.
Direct aan de slag