Lob Service

Voorbereidingsfase

Beginsituatie
Uitgangshouding
Linker voet voor, rechts achter: de voorste voet wijst in de richting van het net, de achterste voet staat min of meer dwars.
Uitgangspositie
Ca. 1 meter van de servicelijn naast de middenlijn.
Greep
– Shakehandsgreep: racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat.
– Racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengde (teken in foto, voor/boven).
– Ontspannen vasthouden, vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip.
Slagvoorbereiding1e lichaamsdraaiing
Schouder -as minimaal dwars op het net.
Voetenwerk
Het gewicht start op de achterste voet.
Armactie
Aan het eind van de achterzwaai wijst het racket omhoog, is de arm gebogen en licht geproneerd.
Balansarm
Houd de shuttle vast aan het dopje voor het lichaam tussen buik- en borsthoogte.
Laat de shuttle vallen vlak voor het raken van de shuttle.
Opmerkingen
– Het verschil tussen de onderhandse aangeefslag en de lobservice zit hem vooral in het doel van de slag.
Bij de o.h.a. gaat het om de shuttle zo goed mogelijk aan te spelen voor de medespeler.
– Bij de lobservice gaat het erom dat de shuttle zo moeilijk (lees; hoog ) mogelijk voor de tegenspeler wordt geslagen

Hoofdfase

Raakzone
Armactie
Explosieve actie waarbij de arm onderlangs vlak langs de benen wordt gestrekt en van onder naar boven wordt gezwaaid.
Extra versnelling vanuit flexie van de pols en het proneren van de onderarm.

Raakpunt
Voor het voorste been, onder de heup en boven de knie op gestrekte arm afstand van het lichaam met een open bladstand.

2e lichaamsdraaiing
Van zijwaarts ingedraaid naar meer frontaal.
Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van de achterste naar het voorste been.
Voeten houden contact met de grond totdat de shuttle is geraakt.

Opmerkingen
– Het verschil tussen de onderhandse aangeefslag en de lobservice zit hem vooral in het doel van de slag.
– Bij de o.h.a. gaat het om de shuttle zo goed mogelijk aan te spelen voor de medespeler.
– Bij de lobservice gaat het erom dat de shuttle zo moeilijk (lees; hoog) mogelijk voor de tegenspeler wordt geslagen.

Eindfase

Einde van de slag
Racketstand
Racket zwaait uit in de richting waar de shuttle heen werd gespeeld.
Balans
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been door naar voren.
Herstel
Terugstappen naar de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).

Opmerkingen
– Het verschil tussen de onderhandse aangeefslag en de lobservice zit hem vooral in het doel van de slag.
– Bij de o.h.a. gaat het om de shuttle zo goed mogelijk aan te spelen voor de medespeler.
– Bij de lobservice gaat het erom dat de shuttle zo moeilijk (lees; hoog ) mogelijk voor de tegenspeler wordt geslagen.
Direct aan de slag