Drop (fh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie

Uitgangshouding
Voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, door de knieen, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.

Uitgangspositie
Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).

Greep
Shakehandsgreep:
– racket een hand geven als het blad dwars op de vloer staat
– racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengde (teken in foto, voor/boven)
– ontspannen vasthouden,vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip.

Slagvoorbereiding 1e lichaamsdraaiing
Schouder-as draait in (minimaal dwars op het net) om zijwaarts te komen.
Goed ver indraaien is belangrijk i.v.m. het camoufleren van de slagbedoeling.

Voetenwerk
Opendraaien door rechtervoet weg te zetten naar achter, zodat er zijwaarts naar achter kan worden bewogen (kruispassen).
Het gewicht rust aan het einde van de achterzwaai op het achterste been.

Armactie
Racket wordt via kortste weg naar hoog achter gebracht en hangt aan einde van de slagvoorbereiding ca. loodrecht achter de rug.

Balansarm
Wijst voor opwaarts, waarbij de voorste schouder is hoger dan de achterste.

Hoofdfase

Raakzone

Armactie
De elleboog komt omhoog, de slagarm wordt gestrekt terwijl de onderarm proneert. Zwaai wordt sterk afgeremd vlak voor het raakpunt (= belangrijk verschil t.o.v. fh clear!).

Raakpunt
Zo hoog mogelijk voor het lichaam voor een sterk dalende en met wat meer vaart gespeelde drop (= verschil fh clear!).
Of met een licht geopend blad, zodat de shuttle meer stijgend weggaat en korter achter het net neer kan komen (coconut drop).

2e lichaamsdraaiing
Van zijwaarts ingedraaid naar meer frontaal.

Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van het achterste naar het voorste been.

Eindfase

Einde van de slag

Racketstand
Racket eindigt voor het lichaam, minder uitzwaai door lagere racketsnelheid.

Balans
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been door naar voren.

Herstel
Doorstappen met het achterste been start in de hoofdfase en is de eerste actie in het snel herstel terug naar voren in de richting van de basis.

Direct aan de slag