Drop (bh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie

Uitgangshouding
Voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, knieen van het slot, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.
Uitgangspositie
Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).

Greep
Backhandgreep, de duim wordt achter het racket geplaatst (brede kant van grip).
Shakehandsgreep kan ook, maar duim erachter biedt extra mogelijkheden tot versnellen.

Slagvoorbereiding (1e lichaamsdraaiing)
Schouder-as draait erg ver in, je eindigt met de rug parallel aan het net.

Hoofdfase

Raakzone

Armactie
– de slagarm wordt gestrekt terwijl de onderarm supineert.
– vlak voor het raakpunt blokkeert de strekking van de arm in de elleboog en remt de zwaai af.

Raakpunt
Zo hoog mogelijk boven of iets voor de rechterschouder voor een sterk dalende shuttle met meer vaart. Of met een licht geopend blad, zodat de shuttle meer stijgend weggaat en korter achter het net neer kan komen (coconut drop).

2e lichaamsdraaiing
Tijdens de slag weinig rotatie van de romp.

Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst naar het achterste been, slaan en stappen vallen vaak samen.

Voetenwerk
Indraaien door linkervoet weg te zetten naar achter, zodat er naar achter kan worden verplaatst in 2 of 4 stappen (blijf over schouder kijken naar de shuttle!).
Het gewicht staat op of gaat naar het rechter been aan het einde van de achterzwaai.

Armactie
Arm buigt voor het lichaam en proneert waarbij de elleboog naar het plafond wijst en het racket min of meer naar de vloer wijst.

Balansarm
Helpt bij het bewaren van de balans, compenseert bewegingen van de slagarm vaak tegengesteld.

Eindfase

Einde van de slag

Racketstand
Racket eindigt hoog boven het lichaam en wordt daarna teruggebracht naar positie van de uitgangshouding.

Balans
Dynamische balans die start met gewichtsverplaatsing van rechter naar linkerbeen.

Herstel
Tijdens en na het raken van de shuttle zet het rechterbeen af en wordt er via draaiing over de linkervoet teruggedraaid in de richting van het net en in 2 of 4 stappen teruggekeerd naar de basispositie.

Direct aan de slag