Clear (fh)

Voorbereidingsfase

Beginsituatie

Uitgangshouding
Voeten gespreid en gewicht op de voorvoeten, door de knieen, bovenlichaam licht voorover gebogen, hoofd rechtop, racket met gebogen arm (hoog) voor je houden.
Uitgangspositie
Starten vanaf de basis (= 1,5meter achter de servicelijn op de middenlijn).

Greep
De Shakehandsgreep:
– racket een hand geven als het blad loodrecht op de vloer staat
– racketsteel en onderarm lopen min of meer in elkaars verlengen
– ontspannen vasthouden,vingers licht gespreid, wijsvinger in pistool trekkers greep, alle vingers om de grip.

Slagvoorbereiding (1e lichaamsdraaiing)
Schouder-as draait in (minimaal dwars op het net) om zijwaarts te komen.

Voetenwerk
– opendraaien door rechtervoet weg te zetten naar achter, zodat er zijwaarts naar achter kan worden bewogen (kruispassen).
– het gewicht rust tijdens de achterzwaai op het achterste been.

Armactie
Racket wordt via kortste weg naar hoog achter gebracht en hangt aan einde van de slagvoorbereiding ca. loodrecht achter de rug.

Balansarm
Wijst voor opwaarts, waarbij de voorste schouder is hoger dan de achterste.

Hoofdfase

Raakzone

Armactie
Explosieve werpachtige beweging, waarbij de elleboog omhoog komt, de slagarm wordt gestrekt terwijl de onderarm proneert. Pols is ontspannen voor maximale versnelling.

Raakpunt
Hoog boven de slagschouder, met een gestrekte arm en een licht open racketblad.

2e lichaamsdraaiing
Van zijwaarts ingedraaid naar meer frontaal.

Gewichtsoverdracht
Tijdens de slag wordt het gewicht verplaatst van de achterste naar het voorste been.

Eindfase

Einde van de slag

Racketstand
Racket eindigt voor en aan de linkerzijde van het lichaam.

Balans
Tijdens en na het raken van de shuttle komt het achterste been door naar voren.

Herstel
Doorstappen met het achterste been start in hoofdfase en is de eerste actie in het snel herstellen terug naar voren in de richting van de basis.

Direct aan de slag