Lobservice

Onderhandse aangeefslag / Lob service

Greep:
“shake-hands”

Raakpunt:
heuphoogte normale slagbreedte voor het lichaam

Armactie:
felle zweepslag-achtige beweging onderlangs

Stand van het lichaam:
zijwaarts / ingedraaid (linker voet voor)

het verschil tussen een lobservice en o.h.a.s. heeft vooral te maken met het doel van de slag. De lobservice heeft ten doel een zo moeilijk mogelijke shuttle te spelen voor de tegenspeler (zo hoog en zo diep mogelijk). De o.h.a.s. heeft ook ten doel de shuttle hoog en diep te spelen, maar zo dat de rally met elkaar kan worden begonnen. De technische uitvoering van beide slagen is vrijwel identiek.

OHAS zijwaarts staan

Direct aan de slag