Regels

Bij het kiezen van (spel)regels voor een wedstrijdje badminton, kunnen en moeten er keuzes gemaakt worden vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal willen we er hier kort bespreken.

Keuzen van regels m.b.t. het spel

Niet alle (officiële) regels (zie samenvatting spelregels badminton) zijn nodig om te komen tot een eerlijk spel. De gekozen spelregels zullen enerzijds sturend moeten zijn om het spelletje op een bepaald niveau te kunnen spelen. Voorbeeld: als er op een smal lang veldje gespeeld wordt, is de officiële regel over het schuin serveren niet relevant. Immers, het veld is daar te smal voor.

Anderzijds kunnen spelregels sturend zijn naar een beoogd (spel)doel toe. Vanuit dat oogpunt is het goed om te realiseren dat er soms ook extra, dus niet officiële regels geïntroduceerd kunnen worden, die sturend zijn naar bijvoorbeeld het lesdoel toe. Voorbeeld als er gespeeld wordt met elkaar; Er wordt geteld hoe vaak het goed lukt om de shuttle over te spelen. In een les heeft het bovenhands spelen met een clear centraal gestaan. De regel alleen bovenhands gespeelde shuttles tellen, kan sturend zijn naar het beoogde lesdoel toe.

Voorbeeld als er gespeeld wordt tegen elkaar; Het doel van de les was het leren variëren met kort geslagen shuttles, zodat de tegenstander meer van voor naar achter in het veld moet gaan lopen. Het toekennen van dubbele punten als er met een dropshot wordt gescoord, kan er toe leiden dat kinderen meer dropshots gaan spelen waardoor hetgeen centraal stond in de les vaker wordt toegepast tijdens het spel.

Keuzen van regels m.b.t. de veiligheid

Deze regels zullen vooral gekozen worden in relatie tot de beschikbare ruimte c.q. het gekozen arrangement. Ter illustratie; als er, zoals vaak in schoolsituaties, wordt gewerkt met smalle veldjes, is het verstandig om duidelijke regels af te spreken over de situatie waarbij een shuttle in een ander veld terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • niet het andere veld in rennen
  • stoppen met spelen als er een andere shuttle in je veld komt
  • als de muur uit is, zal er geen veilige marge zijn voor zowel het racket als de speler.
  • …… .

 

Keuzen van regels m.b.t. zelfstandig werken, zelfstandig leren of zelfverantwoordelijk leren

Daarnaast is de (sociale) context waarbinnen de les gegeven moet worden waarschijnlijk sterk sturend naar de keuze van het aantal en de soort (spel)regels.
Voorbeeld zelfstandig werken: de leerlingen bepalen onderling de spelregels en spreken de belijningen af.
Voorbeeld zelfstandig leren: de leerlingen denken na over het moeilijker maken of makkelijker maken, zodat een praktisch probleem opgelost wordt (namelijk dat het ‘op gaat’).
Voorbeeld zelfverantwoordelijk leren: de leerlingen bepalen mede de leerdoelen, worden betrokken bij de evaluatie en denken na over het eigen functioneren.

Keuzen van regels over de omgang met het materiaal

Regels m.b.t. rackets
Badminton rackets, zelfs de speciale schoolvarianten, zijn niet erg sterk. De levensduur kan omhoog door het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van de rackets. Wat mag er wel mee en wat niet?

Regels m.b.t. shuttles
Shuttles zijn relatief duur en gaan snel stuk. Het maken van een aantal afspraken over de omgang, kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Voorbeelden zijn:

  • houd de shuttle vast aan het dopje, ook als je wilt serveren
  • prop geen shuttles in broekzakken, ze vervormen daardoor en het vluchtgedrag wordt negatief beïnvloed
  • schop niet tegen shuttles, ook niet terug naar een ander veld, de achterkant scheurt snel
  • duw niet op een shuttle als deze op de grond staat, de achterkant wordt een parachute.
Direct aan de slag