Lesgeven

De onderwerpen die je onder “Lesgeven” aantreft, verschaffen allerlei achtergrond informatie die kan helpen bij het voorbereiden van lessen in het onderwijs. Zo vind je ondermeer antwoorden op de volgende vragen.

Met welke methodische aspecten dient er rekening te worden gehouden?

Hoe kies je het arrangement zodat het de essentie van de bewegingsactiviteit zo goed mogelijk raakt?

Welke organisaties zijn er mogelijk als je wilt badmintonnen met grote groepen in een kleine ruimte?

Hoe kan er worden gedifferentieerd binnen de badmintonles?

Ook tref je hier de badmintonlessen aan die studenten hebben gehad tijdens hun opleiding aan de HALO.

Direct aan de slag