Badminton

Badminton is binnen de Nederlandse bewegingscultuur een populaire “life-time” sport.
We spreken van “life-time”, omdat het bij uitstek een sport is die zowel op zeer jonge leeftijd (bijvoorbeeld bad-mini-ton voor 4 jarigen), als op hogere leeftijd kan worden gespeeld. Doordat het materiaal licht en dus vrij makkelijk hanteerbeer is, is men snel in staat om individueel dan wel met een medespeler een shuttle op gang te houden.

De NBB heeft 55.000 leden in georganiseerd verband. Daarbuiten wordt er veel ongeorganiseerd gespeeld op bijvoorbeeld de camping, de straat en het strand.

Ook in het onderwijs heeft badminton in veel vakwerkplannen een plaats gekregen en is het waarschijnlijk de racketsport die het meest op scholen wordt aangeboden.
Bij het voorbereiden van lessen kan de informatie op deze site een informatiebron zijn.
Naast informatie over regels en technieken worden er allerlei onderwerpen belicht die van toepassing zijn op het geven van lessen. Te denken valt aan arrangementen, organisatievormen, differentiatie en methodische principes.

Hoewel er op deze site lessen (die gegeven worden aan HALO studenten) zijn terug te vinden, worden er verder geen kant en klare lessen aangeboden. Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs zullen door de leraar zelf lessen moeten worden samengesteld.

Direct aan de slag